Nyheter

Personalfest?

Under 2017 gjordes begränsningar i avdragsrätten gällande representationsmåltider och dessa är numera inte avdragsgilla inkomstskattemässigt. Fortsättningsvis är momsen avdragsgill på ett underlag av högst 300…
March 4, 2019
Nyheter

Friskvårdsbidrag och liftkort

Får jag använda mitt friskvårdsbidrag till liftkort under vinterlovet? Det är arbetsgivaren som bestämmer hur stor ersättning för friskvård anställda får ta del av. Normalt…
February 25, 2019
Nyheter

Inkomstskatt 2019

Högsta PGI/SGI samt brytpunkter Den första brytpunkten för när du betalar statlig skatt höjs från 40 600 kr per månad till 42 033 kr, en…
February 14, 2019
Nyheter

Utdelning 2019

Utdelning i mitt aktiebolag, vad gäller? För att kunna ta utdelning i ditt aktiebolag krävs att bolaget gör en vinst för räkenskapsåret innan utdelningen görs.…
December 30, 2018
Nyheter

Vad är traktamente?

Traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, det vill säga utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter. Ett traktamente som inte…
September 10, 2018