Skip to main content
Nyheter

Julgåva 2022

Julgåva till anställd För dig som är anställd eller har anställda i ditt aktiebolag finns möjlighet att ge en skattefri julgåva till anställda. Värdet får…
November 30, 2022
Nyheter

Personalfest?

Under 2017 gjordes begränsningar i avdragsrätten gällande representationsmåltider och dessa är numera inte avdragsgilla inkomstskattemässigt. Fortsättningsvis är momsen avdragsgill på ett underlag av högst 300…
March 4, 2019
Nyheter

Friskvårdsbidrag och liftkort

Får jag använda mitt friskvårdsbidrag till liftkort under vinterlovet? Det är arbetsgivaren som bestämmer hur stor ersättning för friskvård anställda får ta del av. Normalt…
February 25, 2019
Nyheter

Vad är traktamente?

Traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, det vill säga utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter. Ett traktamente som inte…
September 10, 2018