Skip to main content

För dig med enskild firma som vuxit sig stor och har ett förväntat överskott på över 504 000 kr för inkomstår 2019 kan det vara läge att fundera på ett aktiebolag. Det är nämligen då du börjar betala statlig inkomstskatt på ditt resultat i din enskilda firma.

I enskild firma betalar du dina egna sociala avgifter, dessa får du delvis avdrag för men du betalar sedan inkomstskatt på ditt överskott av näringsverksamhet. Skulle överskottet dessutom överstiga ovanstående nivå betalar du dessutom statlig inkomstskatt på överskjutande belopp. Det är då ofta mer lönsamt att lägga över verksamheten i ett aktiebolag.

Några fördelar med aktiebolag:

 • Du väljer själv vilken lön du tar från bolaget, samt när du tar den.
 • Du kan välja att ta en viss lågbeskattad utdelning om företaget går med vinst.
 • Enklare att särskilja den privata ekonomin från företagets.
 • Enklare att bygga upp större vinster i bolaget än enskild firma där det måste skattas av.
 • Begränsat personligt ansvar om företaget går i konkurs.

Du behöver lägga in 50 000 kr som en insats i bolaget. Medlen får användas i bolaget men det finns viktiga saker att tänka på för dig som delägare i ett aktiebolag med hänvisning till Aktiebolagslagen. Du får aldrig låna pengar av bolaget utan uttag räknas som värdeöverföring och ska beskattas som lön eller utdelning. Har du däremot lånat in pengar till bolaget har du rätt till marknadsmässig ränta av bolaget och givetvis att få tillbaka inlånade medel när de inte längre behövs i bolaget. Du måste följa de regler som finns i aktiebolagslagen som styrelseledamot i bolaget. Tänk på att bolaget är en juridisk person med skyldigheter och rättigheter gentemot sina intressenter, inte bara mot dig.

Vad betalar jag i skatt beroende av företagsform?

Lite förenklat kan man säga att en företagare med enskild firma med ett överskott på 700 000 kr betalar 62 % i skatt på sin inkomst. En företagare som istället hade haft ett Aktiebolag och gjort ett löneuttag upp till brytpunkten för statlig skatt och gjort lågbeskattad utdelning för resterande hade för utdelningen endast betalat 42 % skatt under inkomstår 2018. Nu ska man komma ihåg att en enskild firma har möjlighet att skjuta upp sin beskattning i form av expansions- och periodiseringsfond vilket minskar beskattningen det enskilda året men för dig med hög vinst varje år är det oftast lönsammast att starta aktiebolag snarast möjligt.

Hur startar jag mitt aktiebolag?

Du startar ditt nya aktiebolag enkelt via e-tjänsten på Bolagsverkets webbplats www.bolagsverket.se. Innan du startar ditt aktiebolag behöver du ha funderat på nedanstående frågor:

 • Bestäm dig för vad bolaget ska heta. Namnet måste innehålla AB eller Aktiebolag.
 • Vilka ska ingå i bolagsstyrelsen? Det behöver vara minst en styrelseledamot och en suppleant.
 • Vill jag ha en annan bolagsordning (regelverk/stadgar eller ramar för verksamheten) eller nöjer jag mig med standardformulering? Detta har oftast betydelse framgent om fler än du ska väljas in som ledamöter i bolaget.
 • Välj första räkenskapsår, startar du ditt bolag i maj kan du välja att ha förkortat räkenskapsår på endast 8 månader för att fortsättningsvis ha kalenderår som räkenskapsår (vanligast).
 • Välja en bank till företagskontot dit du betalar in 50 000 kr.
 • Ange om du behöver ha en revisor i bolaget eller inte.

När ditt nya bolag är registrerat går du via verksamt.se och registrerar dig som Arbetsgivare och för F-skatt och moms. Du behöver även lämna en preliminär inkomstdeklaration för första året där du uppskattar hur stort ditt resultat blir. Fyller du i ett högt belopp får du en debitering varje månad där du betalar in för att täcka bolagets förväntade slutskatt för första året. Bolaget kan när som helst lämna en ny preliminär deklaration.

Kapitalinsats, engångsavgifter och löpande kostnader i ett aktiebolag

 • Privat behöver du lägga en insats om minst 50 000 kr vid start.
 • Avgiften för att registrera ett bolag hos Bolagsverket kostar 1 900 kr.
 • Du behöver också anmäla verklig företrädare hos Bolagsverket för 250 kr.
 • Bankerna brukar ta en avgift för bankkonto, bankkort och internettjänst vilken varierar mellan 900 – 1 500 kr per år.
 • Årliga kostnader för redovisningskonsult, kostnad är beroende av antal transaktioner, anställda och hur avancerad bokföringen, bokslut, årsredovisning och deklarationer är att upprätta.

Ta kontakt med oss på Bokskogen för att få ett skräddarsytt paket för att underlätta ditt företagande.

Leave a Reply