Nyheter

Utdelning 2019

By December 30, 2018 March 3rd, 2019 No Comments

Utdelning i mitt aktiebolag, vad gäller?

För att kunna ta utdelning i ditt aktiebolag krävs att bolaget gör en vinst för räkenskapsåret innan utdelningen görs. Utdelningen kan först fastställas efter det att årsredovisningen godkänts på bolagsstämman. Du kan ta utdelning maximalt med årets vinst och balanserade vinster från tidigare år. För att kunna ta lågbeskattad vinst med 20 procent krävs att du har sparat utdelningsutrymme. Detta kan du tillgodoräkna dig varje år genom antingen förenklingsregeln eller huvudregeln, beroende på om du uppfyller kraven för dessa.

Förenklingsregeln

Oavsett vilken lön du tar i bolaget har du alltid möjlighet att ta utdelning enligt förenklingsregeln. Maximalt belopp för utdelning som sker 2019 men som deklareras år 2020 enligt förenklingsregeln är 177 100 kr (2,75 IBB), för utdelning som gjorts under år 2018 som deklareras år 2019 är schablonbeloppet 171 875 kr. Det betyder att om du gjort en vinst räkenskapsåret 2018 kan du ta en utdelning år 2019 som uppgår till maximalt 177 100 kr till 20 procents beskattning om du är ensam ägare till aktierna i bolaget. Givetvis får du lägga till eventuellt tidigare sparat utdelningsutrymme om du har gjort en högre vinst i bolaget under räkenskapsår 2018.

Huvudregeln

För dig som har möjlighet att kvalificera dig för huvudregeln gäller att för utdelning som tas år 2019 (deklareras 2020) måste du som delägare ta ett löneuttag till dig eller dina närstående uppgå till minst 375 000 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 600 000 kr. Du får sedan räkna hälften av detta som gränsbelopp. Det betyder att om du som ensam ägare tar en lön per månad på 35 000 kr (35 000 x 12 = 420 000 kr) kommer du kvalificera dig för huvudregeln eftersom löneuttaget är högre än minimikravet 375 000 + (420 000 x 0,05 = 21 000) = 396 000 kr. Sedan får du lägga till eventuellt sparat utdelningsutrymme från tidigare år samt ett belopp utifrån anskaffningen av aktierna.

Leave a Reply

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Starta din prenumeration på Bokskogens nyhetsbrev för att få nyheter, regelverk och erbjudanden.

Du prenumererar nu på Bokskogens nyhetsbrev!