Skip to main content

Under 2017 gjordes begränsningar i avdragsrätten gällande representationsmåltider och dessa är numera inte avdragsgilla inkomstskattemässigt. Fortsättningsvis är momsen avdragsgill på ett underlag av högst 300 kr per person. En märklig sammansättning kan tyckas.

Det är dock tillåtet att göra avdrag inkomstskattemässigt för enklare förtäring av mindre värde med högst 60 kr plus moms per person och tillfälle, detta inkluderar inte alkoholhaltiga drycker. Om beloppet överstiger 60 kr exklusive moms får inget avdrag göras överhuvudtaget. Reglerna om att det måste finnas ett omedelbart samband mellan representationen och den verksamhet som företaget bedriver kvarstår.

Arbetsgivaren får göra avdrag för två personalfester per år. Men observera att tillställningen inte får vara alltför generös. Det måste nämligen kunna ses som personalvård. Om det avser en allför påkostad resa med nöjen kan förmånsbeskattnings bli aktuell. Det är dock helt okej att förlägga personalfesten på annat ort med övernattning en natt för hela personalen. Här är både resan och övernattningen helt avdragsgill för arbetsgivaren.

Utgifter för till exempel teaterbesök eller andra nöjesaktiviteter ges med högst 180 kr exklusive moms per person.

Utgifter för lättare förtäring ges med 60 kr exklusive moms per person och inkluderar inte alkoholhaltiga drycker.

De arbetstagare som blir bjudna på de interna representationsmåltiderna behöver inte skatta för någon förmån.

Leave a Reply