Lägsta aktiekapital 25.000 kr

Riksdagen har nu beslutat om det lägsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag ska vara 25.000 kr. Detta gäller från och med den 1 januari 2020. För dig med ett aktiebolag med 50.000 kr i aktiekapital idag, innebär det att det finns möjlighet att sänka bolagets aktiekapital och på så sätt betala tillbaka 25.000 kr av insatt aktiekapital till dig som delägare. Detta kräver dock att en anmälan görs till Bolagsverket och att de ger tillåtelse att minska aktiekapitalet. Bolagsverket tar också ut en avgift för att administrera ärendet.

Du kan läsa mer här:

https://bolagsverket.se/om/oss/nyheter/arkiv/nyhetsarkiv-2019/kravet-pa-aktiekapital-halveras-och-blir-25-000-1.20277

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Starta din prenumeration på Bokskogens nyhetsbrev för att få nyheter, regelverk och erbjudanden.

Du prenumererar nu på Bokskogens nyhetsbrev!