Skip to main content

Många företagare är beroende av en bil i verksamheten för att kunna ta sig till sina uppdrag. Till en början kanske du som företagare använder dig av din privata bil och plockar ut skattefri milersättning med 18,50 kr per mil utifrån regelverket. När företaget blivit så stort att det finns utrymme för en bil uppkommer ofta frågan att istället införskaffa en till verksamheten. Att köpa en personbil är ofta inte ett alternativ då bolaget inte får dra av den ingående momsen på köp av personbil såvida inte verksamheten använder bilen i t ex taxiverksamhet, är återförsäljare av bilar eller ägnar sig åt biluthyrning. Det främst valet är då att hyra (leasa) en personbil från ett leasingföretag, ett alternativ som är mycket förmånligt då ditt företag får dra av halva momsen på leasingavgifterna samt har full avdragsrätt gällande moms på löpande driftskostnader såsom drivmedel, service, reparationskostnader, bilbesiktning etc. För att få rätt att dra den halva momsen på leasingavgifterna krävs dock att bilen används i verksamheten och att det sker i en omfattning om minst 100 mil per år. Det är mycket bekvämt att hyra en ny bil och inte behöva oroa sig för eventuella reparationskostnader, bärgningkostnader eller likande under hyrperioden vilket skulle kunna vara fallet med en privat bil som fallerar och blir en dyr historia privat.

Det normala förfarandet är ett leasingkontrakt som löper på 36 månader där du betalar en så kallad första förhöjd avgift i samband med tecknandet. Bolaget får dra halva momsen på denna första förhöjda avgiften. När avtalet löpt ut, eller tidigare, kan du välja att köpa ut bilen eller välja en inbytesbil om du vill fortsätta hyra en personbil i företaget. När du vill byta bil eller avtalet löper ut jämförs bilens marknadsvärde med det eventuella restvärdet bilen har och du betalar eller får tillbaka mellanskillnaden genom en avräkningsnota.

Normalt sett behöver du som företagsledare, som har full nyttjaderätt till bilen, också förmånsbeskattas privat för en bilförmån. Eftersom bolaget också får avdrag för drivmedel ska ofta även en drivmedelsförmån redovisas utifrån den omfattning bilen används privat. Du kan även välja att betala drivmedlet privat och sedan låta bolaget betala dig den del som omfattas av tjänstekörning. Då får då ersättning för bränsle såsom bensin med 9,50 kr per mil eller för disel med 6,50 kr per mil. För att hålla reda på hur många mil som du kört privat och i tjänsten krävs ofta en detaljerad förd körjournal. Numera finns det digitala verktyg som håller reda på körningen åt dig.

För att beräkna hur mycket en leasad personbil i din verksamhet skulle kosta dig och företaget se här för Skatteverkets schabloniserade förmånsberäkning som är beroende av bilmodell och eventuella tillbehör. Leasingföretaget ger dig en offert för leasingkostnaderna i bolaget och d har där möjlighet att jämföra totalkostnad beroende på vilken personbil du önskar hyra till ditt företag.

Nedan följer ett exempel:

Bolaget Quad Service Solutions AB har tecknat ett avtal om en leasingbil, en Volvo XC60. Företaget betalar en första förhöjd avgift om 98 375 kr, där moms ingår med 19 675 kr. Företaget får avdrag för halva momsen 9 838 kr, resterande belopp blir en kostnad i bolaget. De resterande månatliga leasingavgifterna (36 mån) uppgår till 7 240 kr/mån varav avdragsgill ingående moms med 724 kr. Förmånsvärdet för en XC60 D4 Momentum med blir ungefär 4 620 kr i månaden. Det betyder att bolaget betalar ungefär 8 900 kr i månaden netto och du som företagare med en effektivskatt på 30% betalar 1 386 kr i skatt exklusive drivmedelsförmån. 1)

  • Notera att ovanstående bara är ett exempel med många antaganden som skiljer sig från verkligheten då fler aspekter spelar in i beräkningen.

 

Lycka till med din bilhyra och tveka inte att höra av dig till Bokskogen om du har frågor!

One Comment

Leave a Reply