Anställ första medarbetaren och betala lägre arbetsgivaravgifter

Du som är enskild näringsidkare eller som har ett aktiebolag med högst två delägare har möjlighet att få en tillfällig sänkning av arbetsgivaravigfterna (växa-stöd) om du anställer din första medarbetare. I aktiebolaget kan företagsledaren ha fått lön men ändå på växa-stödet. Tidigare har sänkningen gällt upp till 12 månader men är nu förlängd till möjliga 24 månader.

Reglerna innebär att den som anställer sin första medarbetare endast betalar ålderpensionsavgift (10,21 procent) på den lön som betalas ut till denne:

Följande kan få växa-stöd:

  • Enskilda näringsidkare som inte har betalat ut avgiftspliktig ersättning sedan den 1 januari 2016.
  • Aktiebolag som sedan den 1 januari 2017 inte har betalat ut lön eller annan avgiftspliktig ersättning till någon annan än högst en delägare, företagsledare (som kan vara delägare) eller närstående till sådan person.
  • Handelsbolag med högst två delägare som sedan den 1 januari 2017 inte har betalat ut avgiftspliktig ersättning.

För aktiebolag och handelsbolag finns möjlighet att söka växa-stöd från och med januari 2018.

Ett företag som uppfyller villkoren för växa-stöd har rätt att få stödet till den 31 december 2021. Ersättningen måste i aktiebolag eller handelsbolag betalats ut efter den 31 mars 2017 och för enskilda näringsidkare betalats ut efter den 31 mars 2016.

Anställningen måste pågå i minst tre månader och arbetstiden ska vara minst 20 timmar per vecka för att kunna få stödet. Nedsättningen gäller för löner upp till 25 000 kr per månad. Stöder kan medges under högst tolv månader och efter den 1 augusti under högst 24 månader. Stödet gäller bara för den först anställde, du kan alltså inte få stöd för fyra personer som arbetar tre månader vardera under ett år. En förlängning av den möjliga stödperioden från 12 till 24 månader från den 1 augusti 2019 gäller anställningar som påbörjats efter den 28 februari 2018.

För dig som anställer din första medarbetare med en bruttolön på 20 000 kr innebär det en besparing för dig som arbetsgivare med 50 904 kr under ett år ((31,42 % – 10,21 %) x 20 000 kr x 12 månader).

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Starta din prenumeration på Bokskogens nyhetsbrev för att få nyheter, regelverk och erbjudanden.

Du prenumererar nu på Bokskogens nyhetsbrev!