Skip to main content

Traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, det vill säga utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter.

Ett traktamente som inte är högre än vissa avdragsgilla schablonbelopp brukar kallas “skattefritt traktamente”. Du måste alltid övernatta minst en natt för att arbetsgivaren ska kunna betala ut ett skattefritt traktamente. Det krävs också att du reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från din vanliga arbetsplats och mer än 50 kilometer från din bostad.

Arbetsgivaren ska markera det skattefria traktamentet med ett kryss på kontrolluppgiften (inkomståret 2018). Från och med inkomståret 2019 ska de flesta arbetsgivare lämna arbetsgivardeklaration på individnivå varje månad och inte någon årlig kontrolluppgift. Arbetsgivaren kommer då att kryssmarkera det skattefria traktamentet i arbetsgivardeklarationen. Du behöver inte deklarera det skattefria traktamentet och får inte heller göra något avdrag.

Tre krav ställs för att du ska ha rätt att få schablonbeloppen, skattefritt traktamente av din arbetsgivare.

Resan måste vara en tjänsteresa.

Avståndet till resmålet måste vara minst 50 kilometer från din arbetsplats och 50 kilometer från ditt hem.

Övernattning måste alltid omfatta minst en övernattning.

Leave a Reply